داخلیشماره 8گفتگوگفتگو با مسئولین دولتگندم

چالش هاي مهم توليد گندم از نگاه مجري طرح گندم

اسماعيل اسفندياري پور، مجري طرح محوري گندم وزارت جهاد کشاورزي با ذکر مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار نگاشته بيان کرد: با توجه به اينکه کود به عنوان تغذيه و تامين کننده عناصر ضروري رشد و نمو گياه محسوب مي شود لذا اين مهم بايد مورد توجه جدي کشاورزان در مصرف بهينه آن قرار گيرد چرا که در بررسي هاي اخير نيز نشان داده شده است که براي دسترسي به پتانسيل عملکرد ارقام گندم در زمينه مصرف بهينه و کافي، بحث کود مصرف مناسب آن اهميت پيدا مي کند.

برنامه وزارت جهاد کشاورزي در زمينه مديريت آب

وي در خصوص مديريت آب براي کشت گندم و برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي در اين زمينه تصريح کرد: عنصر آب اصلي ترين عامل توليد محصولات کشاورزي و مهم ترين عامل محدود کننده توليد گندم و ديگر محصولات کشاورزي محسوب مي شود. بهبود و ارتقاء بهره وري آن در مزارع گندم کشور از اهميت خاصي برخوردار است، گندم آبي و جايگاه مهم آن به گونه اي است که کليد بهبود و توسعه توليد در ساير محصولات کشاورزي نيز تلقي مي شود و نبايد اين موضوع را از نظر دور نگه داشت.
برنامه وزارت جهاد کشاورزي در مديريت آب در حوزه گندم عبارت است از:
افزايش کارآيي مصرف، بهبود و ارتقاء ميزان آب مصرفي از طريق: بهبود آبياري سطحي با عمليات تسطيح اراضي، احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي، تجهيز و نوسازي اراضي، آبياري تکميلي از رودخانه هاي فصلي در اراضي ديم مناسب.
توسعه روش هاي نوين آبياري ميکرو و قطره اي در زراعت گندم براي افزايش بهره وري از آب (w.p) تمامي امور زيربنائي و آب و خاک توسط معاونت تخصصي آب و خاک و فني مهندسي اجراء مي گردد.

چگونه درصد سن زدگي گندم را کاهش دهيم؟

مجري طرح محوري گندم در ادامه به مهمترين راهکار هاي مديريت آفت سن پرداخت و گفت: برنامه ريزي به منظور کاهش سطح زير کشت گندم در اراضي ديمي کم بازده که مناسب توليد گندم نمي باشند، مبارزه شيميايي با سن هاي برگشتي در توقف گاه هاي اين آفت به منظور کاهش جمعيت براي سال آتي، معرفي سموم جديد با دوز مصرف پايين تر و خطرات زيست محيطي کمتر، معرفي سموم با اثرات تدريجي در کنترل آفت (slow release) به منظور کاهش دفعات سمپاشي، آموزش و مشارکت بيشتر کشاورزان و تقويت شبکه هاي مراقبت دولتي و خصوصي به منظور پايش مزارع در راستاي حمايت فني از گندمکاران و ارايه تسهيلات کم بهره به زارعين به منظور تهيه ادوات مناسب سمپاشي و… از اين موارد هستند.
در سه سال اخير با اقدامات اجرائي بخش عمده اي از موارد فوق الذکر توسط سازمان حفظ نباتات و سازمان هاي جهاد کشاورزي در استان ها و شهرستان ها و مراکز خدمات کشاورزي و همکاري خوب کشاورزان صورت گرفت درصد سن زدگي گندم مناطق ديم خيز کمتر از نيم درصد بوده است و اين شاخص مطلوب و خوبي در توليد گندم از نظر کيفيت مي باشد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا