Posts in tag

نگاشته


برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 82

تمیز کردن زبان هزاران سال قبل در هند باستان انجام می‏شد اما به تازگی فواید آن در دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است و یکی از روندهای سلامتی سال ۲۰۱۹ نام گذاری شده است. اما دلیل این توجه زیاد چیست و آیا انجام این کار فایده‏ای برای سلامتی دارد؟ از فواید اصلی تمیز …

0 48

کارخانه آرد ستاره تبریز(خباز آذر) با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن آرد در روز نزدیک به ۶۰ سال است که در حیطه آردسازی فعالیت دارد. در طی دوران فعالیت خود چندین مرتبه ماشین آلات خود را به طورکامل به روزرسانی کرده است که در سال ۱۳۸۴ خط کامل بوجاری و آسیاب این واحد با ماشین آلات …

0 50

سیستم آسیابانی صحیح، دقت در عملیات آسیابانی، استحصال انواع آرد با توجه به رنج استاندارد های تدوین شده، اختلاط گندم کیفی، نظارت مستمر بر پرسه ی تولید ازجمله عملکرد ماشین آلات بوجاری و تولید، کنترل مداوم محصول اولیه (گندم)، محصول نهایی (آرد) حین و بعد تولید و انعکاس نتایج حاصل به مدیریت، رفع نواقص خط …

0 70

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 123

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 132

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 116

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 174

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 142

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 74